Bibliotek, Linköpings universitet
Asylen, Vadstena
Nybyggnad
Nybyggnad
Bastubåt
Tillbyggnad
Två gång- och cykelbroar
Lusthus
Tillbyggd entre
Båthus och sjöstuga
Tillbyggnad
Träbro
Tillbyggnad
Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Om- och tillbyggnad
Tillbyggnad
Tillbyggnad
Tillbyggnad
Nybyggnad
Tillbyggnad
Fjällstuga
Fasadrenovering
Välkommen! Här kan du se bilder
från några av våra projekt.
Bilderna länkar till fler i nytt fönster.
Om- och tillbyggnad
Egen arkitektverksamhet i Östergötland sedan 1988, med inriktning främst mot nybyggnader och om- och tillbyggnader av privatbostäder.
Bernhardt Arkitektur och Samhälle Spantvägen 19, 590 77 Vreta kloster e-post: fredrik@bernhardt.se tel 0738 042525
Uppdaterad 8 maj 2015

Vi hjälper till med allt som kan förknippas med

arkitekt, arkitekter, arkitektritning, arkitektritningar, arkitektur, bernhardt arkitekter, bernhardt arkitektur och samhälle, bygglov, bygglovritning, bygglovsritning, byggnadslovsritning, byggnadslovritning, byggnadslov, byggnadsritning, cadillustrationer, datorillustrationer, färgsättning, hus, husprojektering, husritning, husritningar, illustrationer, kontor, linköping, nybyggnad, nybyggnader, ombyggnad, ombyggnader, perspektiv, projektering, ritningar, skisser, skiss, skolor, skola, tillbyggnad, tillbyggnader, utbyggnad, utbyggnader, villa, villor, östergötland, villaombyggnad, villatillbyggnad, lusthus, paviljong, paviljonger, trädgårdspaviljong, trädgårdspaviljonger, glasveranda, glasverandor, badhus, brygga, bryggor, bastu, bastur, bryggbåt, bryggbåtar, sjöbod, sjöbodar, sjöstuga, sjöstugor, påbyggnad, påbyggnader, ekologi, rådgivning, båthus, bryggstuga, bryggstugor, festpaviljong, festpaviljonger, uterum, glasrum, trädgårdsrum, växthus, arkitektarbete, bryggbastu, bastubåt
och mycket annat inom samhällsbyggande

Behöver du hjälp med idéer och skisser
eller med ritningar för bygglov och upphandling
inför förändringar på din villa?
Vill du veta mer? ring 0738 042525
eller ta kontakt via fredrik@bernhardt.se
Se också:
Vackra exempel
vi hittat på sta´n...
Lusthus och
annat lustfyllt
...och mindre
tilltalande
samt onödiga
bilder från sjön
Fredrik Bernhardt, arkitekt SAR/MSA