Vision For All är en ideell hjälporganisation med bas i Ljungsbro och med medlemmar runt om i landet. Vi är över 800 personer, varav ungefär hälften optiker, med ett engagemang för tredje världen.

Sedan 1995 har vi samlat in använda glasögon som vi tvättat, mätt upp och sorterat. Under arbetsresor synprovar vi på plats och delar ut dem till behövande i fattigområden i tredje världen.

Genom Vision for All har idag (dec -10) över 67.000 behövande i slum- och fattigområden i Nicaragua, Perú, Chile, Cuba, Guatemala, Bolivia, Argentina, Venezuela, Eritrea, Tanzania, Uganda, Kenya, Zambia, Sydafrika och Litauen fått egna glasögon.

Synhjälpmedel är ett stort och försummat behov i u-länderna. Värdet att kunna se bra är stort i hantverk och vid studier.

Stöd Vision For All med ett bidrag till Plusgiro 900661-0.
Bidrag går oavkortat till att täcka kostnaderna för våra biståndsresor. Märk gärna din insättning ’FB Chile’ så går stödet riktat till vår nästa solidaritetsresa till Mapuche-indianerna i södra Chile. (Ring mig om du vill veta mer.)