Varför inte ett lusthus i trädgården till sommaren?

Vi hjälper till med allt från design via bygglov till produktion.

...eller en bastubåt vid bryggan?

... eller ’Bergs Brygga’, kanske en ny småbåtshamn och butiksbodar i Berg