Humanistiska Biblioteket vid Linköpings Universitet, 1997-98.
5.000 m2 nybyggnad + 15.000 m2 ombyggnad.

Uppdragsgivare: Akademiska Hus i Linköping AB.

Entreprenör: Skanska AB