Två träbroar i Linköpings gång- och cykelvägsnät.
Uppdragsgivare: Linköpings kommun.
Bro över Tinnerbäcken straxt nedströms Universitetssjukhuset, färdigställd 2002
Spångerums bro över Stångån, färdigställd 2001