Nybyggnad av sjöbod och brygghus vid Lilla Rängen, Östergötland.
Privat uppdragsgivare, 2002.