Tillbyggnad. Entré till f d flerfamiljshus.
Linköping 2002.