Tillbyggnad till kedjehus i Berg, Linköping, 2002.