Asylen. Vadstena 1986-87.

Ombyggnad av en fd mentalsjukhusbyggnad, till
35 lägenheter, kommunbibliotek, hotell och festsal.

Tilldelad det internationella priset
Diploma of Merit 1987
av stiftelsen Europa Nostra
för föredömligt bevarande
av kulturhistorisk miljö.