Nybyggnad av suterränghus. Ljungsbro, Linköping. Under uppförande 2004.