Mangårdsbyggnad.
Två flygelbyggnader i
anslutning till bostaden
innehåller stall och ekonomiutrymmen.

Gammelkil, Linköping.
Under uppförande 2004.