Nybyggnad av enfamiljsvilla. Ekängen, Linköping. 2005-2006.