Omfattande
om- och tillbyggnad
av fritidshus
vid Stora Rängen,
Linköpings kommun.

2007

Före....
... och efter om- och tillbyggnad
Bastu vid bryggan