Pågående omfattande om- och tillbyggnad av privatvilla vid Bergs Slussar, Göta Kanal.
Linköping. 2006.