Efter:
Ny entré. Återställd fasad, spröjsning, taktäckning mm
.
Närmare ursprunglig utformning.
Privatvilla, Linköping, 2006
Före:
Tidigare "vandaliserat", tyvärr på många hus vanligt utseende med plåtinklädnad, fönsterbyten och okänsliga färger.
"Inget hus är omöjligt…"