Nybyggnad av privatbostad, Flemma, Linköping.
Under uppförande hösten 2007.
Nya bilder kommer att läggas ut under våren.