Till- och ombyggnad av privatbostad, Linköping 2008.
Nytt matrum och kök.