Oj, hur kan man?

Exempel från vår omgivning på tanklös planering eller förfulande formgivning.
[ 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 ]